Cijfers, cijfers, cijfers…..

Welkom op mijn site.

Mijn naam is René van Nieuwenhuizen en ik ben een cijferfreak.

Met mijn bedrijf Maandcijfers.nl wil ik organisaties helpen om met behulp van een gestroomlijnde administratie hun periodieke managementinformatie vorm te geven.

In een tijd van information overload, is het vooral van belang om ons te beperken tot datgene wat ook daadwerkelijk belangrijk voor ons is.

Grote organisaties gebruiken veelal Business Intelligence tools: op geautomatiseerde wijze alle mogelijke bedrijfsgegevens verzamelen, deze in een database stoppen om ze op alle mogelijke manieren te kunnen presenteren via mooie dashboards.

Als het essentieel is voor een organisatie, dat veel informatie snel en volledig beschikbaar komt, dan is een investering in BI-tools zeker gerechtvaardigd. Zo’n investering is niet alleen een kwestie van software aanschaffen en implementeren, er zit ook een ander prijskaartje aan: de maandelijks te investeren tijd van medewerkers. Want het controleren, modelleren, analyseren, corrigeren en presenteren van informatie kost tijd. Elke maand weer.

Als je niet het geld en de mensen hebt, …dan maar geen managementinformatie? Kan niet vanuit de financiële administratie maandelijks een rapportage worden gemaakt?
Ja, dat kan prima. In de financiële administratie zijn veel gegevens vastgelegd. Maar een aantal gegevens worden niet vastgelegd. Of zijn niet actueel. Of worden geschat. En dat vermindert de kwaliteit en betrouwbaarheid van de rapportage en de waarde ervan voor het management.

Het inbedden van de periodieke rapportages in een organisatie is maatwerk en heeft z’n prijs (voorin in tijd). Als er geen tijd en/of geld beschikbaar is moet je andere eisen stellen aan de inhoud en/of frequentie van de rapportages.

Zeker in organisaties waar de belangrijkste doelstellingen niet financieel van aard zijn, kun je er voor kiezen om bijvoorbeeld enkel het banksaldo en de schulden en vorderingen op korte termijn periodiek te rapporteren.

Hoe dan ook dient het uitgangspunt te zijn: waarom moet wat wanneer worden gerapporteerd, en hoe belangrijk is dat voor onze organisatie? Vaak spreekt men van het kiezen van KPI’s.